söndag 14 augusti 2011

30. Jag och Du

En av mina favoritfilosofer är Martin Buber. Hans mest kända bok är "Jag och Du" som han skrev redan 1923. Efter första världskriget, men långt innan han avsa sig sin professur vid universitetet i Frankfurt i protest mot att Adolf Hitler kom till makten 1933. Kan inte påstå att hans tankar och filosofi är enkel att förstå. Han är mystiker och poet snarare än stringent filosof, men hans grundtanke om att det är i det mellanmänskliga som vi existerar. Att det är i relationen mellan ett Du och ett Jag som vi kommer till och blir mänskliga. Den tanken gillar jag och anser har bäring än idag. 

Dagens sommarpratare. Den norska författaren Karl-Ove Knausgård är inne på det spåret. Han hävdar att likheten mellan personer som Hitler och Anders Behring Breivik är att de inte hade något Du att relatera till. Det fanns ett Jag och ett Vi, men inget Du. Det är förutsättningen för att överskrida gränsen. Gå från tanke till handling. Att medvetet döda en annan människa.

Det förklarar knappast allt, men är en viktig pusselbit för att förstå det ofattbara.

Läs Buber, lyssna på Knausgård och läs hans böcker. De är bra, riktigt bra.

Inga kommentarer: